Jak to działa ? Zobacz jak działa nasz serwis. Sprawdź jak w kilku krokach, korzystając z bezpłatnej wyszukiwarki dotacji,skutecznie pozyskać finansowanie dla Twojej inwestycji

Inteligetna WYSZUKIWARKA Dotacji Unijnych

Wypróbuj naszą bezpłatną i szybką wyszukiwarkę dotacji unijnych. Znalezienie dotacji jest łatwe dzięki precyzyjnemu algorytmowi wyszukiwania po programach unijnych.

1 Kim jesteś?

Jak długo zarejestrowana jest Twoja firma?

2 Gdzie chcesz inwestować?
Nabory wniosków

 • 2016-05-30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego:
  Schemat: 4.4.D Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)
 • 2016-05-30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego:
  Schemat: 4.4.A Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)

Zobacz wszystkie na jednej stronie

 • 2015-10-30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego:
  Działanie: 11.1 Aktywne włączenie
 • 2015-10-30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego:
  Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Zobacz wszystkie na jednej stronie

 • 2016-03-04 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:
  Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
 • 2016-03-04 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
  Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz wszystkie na jednej stronie

Brak terminów...

Newsletter

Zarejestruj się w newsletterze, aby otrzymywać informacje dotyczące funduszy europejskich

Aktualności

Pozostałe aktualności