Cykl życia projektu

Cykl życia projektu

Wielu przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji z funduszy unijnych zastanawia się, jak długo trwa proces tworzenia i oceny wniosków o dofinansowanie, a następnie przyznawania dotacji.

Czas stworzenia dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację jest zróżnicowany. Zależy przede wszystkim od rodzaju dokumentów, jakie należy przygotować, stopnia przygotowania inwestycji (np. czy zostały sporządzone projekty, kosztorysy), a także od doświadczenia osoby tworzącej wniosek i pozostałą dokumentację. Można uznać, że proces skompletowania dokumentacji trwa od 1-8 tygodni. Należy przy tym pamiętać, że wnioski o dofinansowanie składa się zazwyczaj w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o konkursie na dotację, a zatem w ściśle określonym terminie. Złożenie wnioski przed lub po okresie naboru wniosków powoduje jego odrzucenie na etapie oceny formalnej.

Następnie wnioski podlegają ocenie, która składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Ocena formalna wniosku może trwać od 30-45 dni (w zależności od konkretnego działania, w ramach którego firma ubiega się o dotację). Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie pod względem formalnym, jest przekazywany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna trwa zazwyczaj 60 dni i kończy się utworzeniem listy rankingowej projektów, tworzonej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski.

Lista rankingowa musi zostać zatwierdzona, zazwyczaj przez zarząd województwa (przy regionalnych programach operacyjnych) lub Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (przy pozostałych programach operacyjnych). Na zatwierdzenie listy instytucje te mają zazwyczaj 14 dni.

Po zatwierdzeniu listy rankingowej, do firm, które otrzymały dofinansowanie, są rozsyłane informacje o przyznaniu dofinansowania. W celu podpisania umowy, firma musi znów przygotować kilka dokumentów. Ma na to 7-14 dni. Dokumenty te znów podlegają ocenie, więc proces kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy może trwać ok. 30 dni. Po zaakceptowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, do firm są rozsyłane zaproszenia do podpisania umowy.

A zatem od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy może minąć ok. 4 – 7 miesięcy.